Ramstus Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest RAMSTUS SP Z O O w Warszawie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18, posiadający NIP 5252568292 oraz REGON 146885494

CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL?

RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Ciebie informacji, nie zablokowanie przepływu danych osobowych. Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Ciebie usługę. Dzięki RODO będziesz mieć kontrolę nad tym kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, finansowe, niefinansowe, wizerunek).

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje dane będą przetwarzane na taki czas ile wymaga trwanie Twojej kuracji.

CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH?

Z tym pojeciem potykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko co dzieje się z informacjami na Twój temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie).

KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO?

osoby fizyczne
osoby fizyczne porowadzące działalność gospodarczą
osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działaność gospodarczą

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIEĆ FIRMA PO WDROŻENIU?

powiadomienie o administratorze danych
powiadomienie o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych
prawach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych

INFORMUJEMY, ŻE MA PANI/PAN PRAWO:

uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych klienta
cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny
uzyskania informacji skąd dane klienta znalazły się w posiadaniu RAMSTUS SP Z O O (jeżeli klient ich nie przekazał samodzielnie)
żądać od RAMSTUS SP Z O O dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych
sprostować dane osobowe
żądać usunięcia danych osobowych
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach RAMSTUS SP Z O O
żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: rodo@ramstus.pl lub pisemnie na adres: RAMSTUS SP Z O O ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że RODO wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.